Aut 2 - Veki
 
Aut sa utrcavanjem iza obrambenih leda
Uvježbavanje auta
20x20 (pola igrališta)
5-10 min
4 napadaca vs 4 obrambena + golman
Lopte, markirne majice
Napadac broj 5 utrcava iza leda obrambenim igracima broj 4 i 5.
Napadac broj 4 dodaje loptu napadacu broj 2 koji od prve dodaje napadacu broj 5.
Napadac broj 5 šutira po drugoj stativi koju zatvara napadac broj 3.
Set Pieces - Attack, Set Pieces - Defense