Slobodni udarac 1
 
Slobodni udarac sa blokom
Uvježbavanje slobodnog udarca
20x20 (pola igrališta)
5-10 min
4 napadaca vs 4 obrambena + golman
Lopte, markirne majice
Napadac broj 4 protrcava na drugu stranu.
Napadac broj 2 u tempiranom vremenu radi blok na obrambenom igracu broj 2.
Napadac broj 4 dodaje loptu napadacu broj 4 koji puca na gol (A).
Ako se desi da obrambeni igrac broj 4 slijedi napadaca broj 4 tada napadac broj 5 dodaje loptu napadacu broj 3 koji puca na gol (B).
Napadac broj 5 nakon što izvede prekid ostaje u pokrivanju.
Set Pieces - Attack, Set Pieces - Defense