Pocetni udarac 1
 
Pocetni udarac sa utrcavanjem u prazan prostor
Uvježbavanje pocetnog udarac
20x20 (pola igrališta)
5-10 min
4 napadaca vs 4 obrambena + golman
Lopte, markirne majice
Napadac broj 5 izvodi pocetni udarac dodaje loptu napadacu broj 4 te se povlaci natrag.
Napadac broj 4 dodaje loptu napadacu broj 3.
Napadac broj 3 dodaje loptu napadacu broj 5 i utrcava iza leda obrambenom igracu broj 2.
Napadac broj 5 dodaje loptu napadacu broj 2 koji je ranije krenuo prema napadacu broj 5.
Napadac broj 2 od prve dodaje na napadaca broj 3.
Napadac broj 3 puca na gol ili dodaje napadacu broj 4.
Set Pieces - Attack, Set Pieces - Defense