PR1 - Korneri, auti i fauli
 
Igra 4v4 + golmani na 20x20 na 2 dodira.
Unaprijediti akcije iz kornera, auta, faula za završnicu na gol kroz realnu igru.
20x20
8-12' ovisno o potrebama
Minimalno 4 + 2 Golmana
Lopte, markeri
Igramo 4v4 + 2 golmana na 20x20m na 2 dodira. Oduzimanje nije dodir. Nema auta. Svaki višak dodira ili faul je korner. Poticati i golmana da se uključi u igru kad je to moguće.
Nema kornera, a svaki višak dodira ili faul je aut.
Nema kornera i auta, a svaki višak dodira te korner ili aut je faul.
Positional Attack, Positional Defense, Set Pieces - Attack, Set Pieces - Defense