IT2 - 3v1
 
Individualna tehnika obrana i napad.
Primanje i dodavanje. Okretanje igre. Obrambena tehnika.
20x20
8-14' ovisno o potrebama
Minimalno 4 igrača
Lopte, markeri, konusi
Igra se na 2 dodira.
Napadači se dodaju, a obrambeni u sredini mora dotaknuti loptu.
Igrač u posjedu mora u svakom trenutku imati dvije opcije na strani.
Kad napadač pogriješi ide u kvadrat braniti.


Ball Possession, Positional Defense, Positional Defense - Pressing, Technique - Passing