381 - FIN - 06-05-Maalintekoharjoitteet (20 min)
 
Teema: 2-3 pelaajan kombinaatiot, 4-0-pelijärjestelmään soveltuvat
Maalintekoharjoite: 4-0-hyökkäyspelijärjestelmään soveltuvien 2-3 pelaajan hyökkäystaktisten kombinaatioiden (puolustuksen
murtamismallien) suoritusvarmuuden vahvistaminen, kahdessa päädyssä yhteensä neljällä suorituspaikalla, noin 4 min /
kombinaatio. Huom. Harjoitteen tavoitteena on myös edeltävältä pelijaksolta palautuminen ennen seuraavaa.
• Seinäsyöttö laidassa (wall pass): Pohjapelaajan syöttö laitapelaajalle, valeliike keskelle ja pelattavaksi kääntyminen,
seinäsyöttö laitapelaajalle ja maalinteko. Avainasiat: pallottoman pelaajan lähestymiskulma seinäsyöttöä varten, valeliike
• Takakierto (overlapping): Pohjapelaajan syöttö hyökkäyssyvyyteen valeliikkeen tehneelle laitapelaajalle, takakierto,
jalkapohjajättö kierron tekevälle pelaajalle tai oma ratkaisu. Vaihtoehtoisesti myös syöttö kolmannelle (hyökkäystä
varmistavalle) pelaajalle joka pelaa seinänsyötön takakiertoa tekevälle. Avainasiat: syvyyteen hyökkäävän pelaajan
ensimmäinen kosketus keskelle puolustajan (ks. punainen) saamiseksi sivuttaisliikkeeseen, puolustajan liikkeen lukeminen
• Kolmen linja (three in line): Pohjapelaajan syöttö laitapelaajalle, laitapelaajan kuljetus kohti keskustaa ja syöttö takaisin,
kolmen linjan muodostaminen, pohjapelaajan syöttö (a) laitapelaajalle tai (b) laitapelaajan selustaan sijoittuneelle
kolmannelle pelaajalle ja maalinteko. Avainasiat: tarkoituksenmukainen peliasento, laitapelaajan räjähtävä mukaanotto tai
vuotaminen, pelaajien välinen kommunikointi ratkaisumallin valitsemiseksi
• Schumacher / Takaovi (back door cut): Pohjapelaajan syöttö laitapelaajalle ja takaisin, pohjapelaajan lyhyt kuljetus kohti
laitaa ja laitapelaajan rauhallinen tilaa tekevä liike pallottomana hyökkäyssyvyyteen, puolustajan (ks. punainen)
vartiointitavan mukaan joko pallottoman laitapelaajan (a) rytminmuutos ja hyökkäys puolustajan selustaan (takaovi) tai (b)
suunnanmuutos ja leikkaus keskustaan (schumacher) pallon vastaanottamiseksi
Kehittely:
• Passiivisten tai pallolliset pelaajat valintatilanteisiin pakottavien puolustajien (apuvalmentajien) käyttö
• Kaikilla suorituspaikoilla sama kombinaatio noin 4 min, jonka jälkeen kombinaation vaihto
Group Actions - Build up, Group Actions - Finishing