IT5 - 1v1 napadač protiv obrambenog
 
2 igrača stoje na centru jedan naspram drugog na razdaljini od 1,5 metara okrenuti licem u lice po dužnoj centrali.Odbrambeni ima loptu u rukama, a napadač ima loptu u nogama.
Donošenje odluke i brzina reakcije
40m x 20m
10-15 min
svi igrači
lopte,markeri
Igrači se dodaju iz jednog dodira i ujednom trenutku napadač propušta loptu kroz noge i napada na golmana, dok odbrambeni to pokušava da spriječi.
U trenutku kada je napadač uputio udarac a lopta izašla, menjaju se uloge.
Odbrambeni spušta loptu iz ruku i postaje napadač ka drugom golu, a napadač postaje odbrambeni i pokušava da stigne u fazu odbrane.
Raditi bez lopte u rukama, dozvoliti da napadač jednom ili više puta promeni stranu napada.
10-12 years, 8-10 years, Technique - 1v1, Technique - Control and ball protection, Technique - Running with the ball