FG3 - Igra presinga, dotakni loptu baci konus
 
Igra se na 2 gola te svi igrači moraju dotaknuti loptu da bi se zabio gol.
Zagrijavanje, presing na loptu.
40x20
8-12' ovisno o potrebama
Svi igrači
Lopte, markeri, konusi
Igra se na 2 gola te svi igrači moraju dotaknuti loptu da bi se zabio gol. Svaki igrač ima u ruci konus koji baca na pod nakon što dotakne loptu.
Kad se izgubi posjed mora se pokupiti svoj konus da bi se igrala obrana. Izgubljeni rade sklekove.
Gol iz prve.
Mijenjati broj dodira.
Group Actions - Build up, Warm up - Fun games