IT6 - 1v1 na pola igrališta u nastavcima
 
1v1 na 20x20m u nastavcima.
1v1.
20x20
8-12' ovisno o potrebama
Svi igrači
Lopte, markeri
Igra se 1v1 na 20x20m u nastavcima. Akciju uvijek započinje golman dodavanjem na jednog od napadača sa svoje lijeve ili desne strane. Obrambeni pritišće loptu i pokušava spriječiti napadača da zabije. Nakon završetka akcije napadač postaje obrambeni a obrambeni ide u red na suprotnoj strani.

Ključne točke:
- pravovremeni pritisak na loptu
- obrambeni položaj
- čitanje igre
- zatvaranje sredine
- ne krasti loptu
Ako obrambeni primi gol kroz sredinu radi 5 sklekova, ako primi gol po liniji 5 sklekova.
Napadač u suprotnom korneru može zatvarati drugu stativu.
Positional Attack, Positional Defense, Technique - 1v1