IT24 - Poligon šutiranje
 
3 stanice za završnicu na gol.
Unaprijediti akciju za završnicu i poboljšati udarac.
20x20
20
Svi igrači
Lopte, konusi
Napravimo 3 stanice kao na slikama ispod.
Podijelimo igrače u 3 grupe + 1 dodavač.
Nakon određenog vremena zamijeniti strane konusa.

1) Pas na dodavača između dva konusa + lažno kretanje za sakriti se obrambenom izvan vidnog polja + iznenadan dolazak ispred njega dok
on gleda u loptu + primanje đonom u pokretu ispred sebe + šut na gol. (Schumi)

2) Pas na dodavača + lažno kretanje + promjena smjera na paralelu + šutiranje na gol ili dodavanje na drugu stativu. (Paralela)

3) Pas na dodavača + lažno kretanje bočno + ulazak ispred obrambenog + primanje u pokretu + udarac na gol. (Primanje pivota)
Možemo uključiti bilo koju specifičnu futsal radnju (dijagonala, 1v1, blok...).
Postaviti igrača na drugu stativu.
Technique - Shoting