3 Golmana
 
Saradnja 3 Golmana na uslove koje zadaje trener
Koncentracija, fokus, saradnja sa drugim Golmanima, donošenje odluka
2x2
1
3
Male loptice
Rad sa 2, 3, 4 Golmana progresivno u zavisnosti od njihovog nivoa
Dodavanje raznih zadaka za međusobnu saradnju Golmana
Goalkeeping