Igra na tri gola 4 vs. 2
 
Igra prema načelima: napad- osvojiti dubinu, otvarati prostor, sredstva napada, sačuvati posjed; obrana- presing na igrača, presing na loptu
Napad - zabiti što više golova - ne gubiti loptu (zadržati posjed lopte) - naglašena duel igra; Obrana - kvalitetna zona u suradnji dva igrača (spriječiti dubinski pas) - timing za zonski presing - duel igra 1 : 1 i 1:2 - preuzimanje prostora i igrača - oduzeti loptu i postići gol što simulira okomito dodavanje u igri
20 X 20
10
7
Kapice i markirke
Ograničiti broj dodira, smanjiti broj napadača
Male golove postaviti na bočne linije, simuliramo pas u širinu
8-10 years, Real Game - Modified - Adapted