Roko TS2 - Dodaj i slijedi
 
Sa tri konusa kreiramo trokutove. Jedan igrač više od broja konusa, dodaj i slijedi dodavanje. Dodatni igrač, dodaj još jedan konus.
Zagrijavanje.
40x20
10-12
Svi igrači
Lopte, markirne majice, konusi
Igrači rade u grupama od četiri.
Sa tri konusa kreiramo trokutove. Jedan igrač više od broja konusa, dodaj i slijedi dodavanje. Dodatni igrač, dodaj još jedan konus.

Cilj je kompletirati 10 preciznih dodavanja za redom.
Imati na umu:
- Raditi u grupama (minimalno tri igrača).
- Trajanja, 15-30 sekundi.
- Izgradite obrazac / redoslijed ili postavite cilj - postići cilj, poboljšati ga, pobijediti prvi rezultat.
- Promijenite igrače i radite s drugim suigračima.
10-12 years, Warm up - Fun games