3-1 Napadačka rotacija
 
Tri igrača (dva bočna i zadnji) odrade sekvencu i dodaju loptu na drugu trojku koja ponavlja isto.
Napredak u razvoju napadačkog sistema 3-1.
40x20
3 minute po sekvenci
6 po grupi
Lopte, markirne majice, konusi
1. Sekvenca:
Desni bočni dodaje loptu zadnjem igraču i kreće u međuliniju. Zadnji dodalje loptu lijevom bočnom i širi udesno. Lijevi bočni dodaje loptu desnom bočnom na pomoćno dodavanje i nakon što mu je ovaj vrati kontrolira i spušta na "pivota".

2. Sekvenca:
Sve identičbo kao kod 1. Sekvence: Desni bočni dodaje loptu zadnjem igraču i kreće u međuliniju. Zadnji dodalje loptu lijevom bočnom i širi udesno. Lijevi bočni dodaje loptu desnom bočnom na pomoćno dodavanje i nakon što mu je ovaj vrati kontrolira i pokušava da spusti
na "pivota". Nakon što ne uspije loptu dodaje na zadnjega koji se raširio prema aut liniji te loptu koju dobije spušta na "pivota" uzduž linije.

3. Sekvenca:
Sve identičbo kao kod 2. Sekvence: Desni bočni dodaje loptu zadnjem igraču i kreće u međuliniju. Zadnji dodalje loptu lijevom bočnom i širi udesno. Lijevi bočni dodaje loptu desnom bočnom na pomoćno dodavanje i nakon što mu je ovaj vrati kontrolira i pokušava da spusti
na "pivota". Nakon što ne uspije loptu dodaje na zadnjega koji se raširio prema aut liniji te loptu koju dobije pokušava da spusti na "pivota" uzduž linije. Nakon što ne uspije loptu vraća igraču u sredini i protrčava kako bi igrač sa loptom istu dijagonalno spustio na "pivota" iza leđa suigrača koji protrčava.

4. Sekvenca:
Zadnji igrač počinje akciju dodajući loptu jednom od bočnih igrača i na istoj strani radi "zavjesu" (protrčavanje između sigrača sa loptom i protivničkog igrača koji ga markira, stišće). Bočni kontrolira loptu i okreće stranu na drugog bočnog koji spušta na "pivota" nakon kontrole ili iz prve.

5. Sekvenca:
Sve identično kao kod 4. Sekvence: Zadnji igrač počinje akciju dodajući loptu jednom od bočnih igrača i na istoj strani radi "zavjesu" (protrčavanje između sigrača sa loptom i protivničkog igrača koji ga markira, stišće). Bočni kontrolira loptu i okreće stranu na drugog bočnog koji ne može spustiti na "pivota" nakon kontrole ili iz prve te istu vraća suigraču koji mu je loptu dodao a on iz prve spušta na pivota ili okreće igru za dodvanje na pivota između linija.
Spuštanje iz prve na "pivota" obavezno.
Uvesti i dodavanje petom pa spuštanje na "pivota".
Positional Attack, Positional Attack - Exit Pressing