3v1 "Zaštita lopte"
 
3v1 na jedan dodir.
Individualna obrambena tehnika.
10x10
8-14' ovisno o potrebama
Svi igrači
Lopte, markeri, konusi
Igra se 3v1 na 10x10 na 1 dodir.
Obrambeni brani loptu koja stoji na centralnom dijelu igrališta.
Ukoliko napadači pogode loptu obrambeni radi 5 sklekova.
Ukoliko napadači odigraju 15 dodavanja obrabeni radi 3 skleka.
Minimalno 1 pas za pogoditi loptu.
Positional Defense, Technique - Control and ball protection