O05 - Obrana zamjenama 3v3 + golmani na 20X20
 
Obrana zamjenama. Realna igra na 20x20, 3v3 + golmani.
Poboljšanje obrambenih kolektivnih aspekata Obrane zamjenama, individualni temelji, grupni koncepti za razvoj individualne obrane sa zamjenama protivnika na temelju čitanja igre, razvijajući osnovne koncepte percepcije - odličivanja.
20x20
10-15
9 + gks
Markirne majice, lopte
Grupni obrambeni principi 3 igrača.. Zamjena markiranja, kontrola prostora, obrambene prilagodbe, pritisak na loptu.

Realna igra na 20x20, 3v3 + golmani.
Ako se postigne gol bit će golman ekipe koja je postigla gol taj koji će pokrenuti novi napad.
Kreiramo 2 ekipe od po tri igrača sa zamjenama.
Pritisak na loptu, zamjena markiranja, pokrivanje kontra braniča, obrambena orijentacija kod pritiska na loptu (centar), kontrola prostora kod pritiska na loptu, podeåavanje prve linije obrane kada se protivniöki igrač pojavi iza nje sa strane suprotno lopti, rad na obrambenim trokutima.
Intenzitet kod pritiska na loptu, smanjiti razmak od igrača koji prima loptu za vrijeme putanje iste.
Brzo pozicioniranje, spriječiti direktno dodavanje (golman na pivota).
Individualno podešavanje položaja nakon golmanskog ubacivanja.
Povlačenje ako bude prijeđena prva obrambena linija.
Pažnja na perceptivne concepte bitne za donošenje odluka u obrani: lopta je referentna točka, obrambena orijentacija, obrambena orijentacija igrača koji markira protivnika sa loptom.
Samo gol iz prve vrijedi.
Positional Attack, Positional Defense - Pressing