0
Igra sa pivotom: protrčavanje + udarac
 
Dodavanje na pivota, šutiranje po golu.
Otvaranje linija dodavanja za pivota, šutiranje po golu.
40x20
12-15
Svi igrači
Lopte
Radimo u parovima + pivot.
Radi se na oba gola i to na kontra stranama.
Pivot zauzima položaj na 6-7 m od protivničkog gola po sredini igrališta.
Dva napadača su pomjerena na lijevu ili desnu stranu igrališta (vidi sliku).
Bočni igrač dodaje loptu na zadnjeg igrača, krene po liniji, fintira i vrati se primiti dodavanje od zadnjeg igrača.
Loptu koja mu dolazi iz prve dodaje na pivota koji se oslobodio i kreće za loptom sa ciljem da istu dobije od pivota na udarac.
U istom trenutku zadnji igrač trči na stranu na kojoj je bio bočni igrač primiti dodavanje od pivota i udarcem završi akciju.
Ako ne dobije povratnu loptu od pivota (pivotsko dodavanje đonom), bočni igrač trči zatvoriti drugu sativu.
Vježba je analitička, trebamo dakle inzistirati na pravilnoj upotrebi svih tehničkih elemenata.
Napadači nakon što završe na jednoj strani, uzimaju loptu i odlaze u kolonu na drugu stranu.
Group Actions - Build up, Group Actions - Finishing