055 - Utakmica na 6 golova
 
Ekipa koja napada može postići gol na troja vrata (2 mala) i jedna velika. Gol na mala vrijedi jedan, a na velika dva boda.
1vs1, finalizacija, periferni vid, donošenje odluke.
40x20
15-20
4+1 vs 4+1 sa rezervama.
lopte, markirne majice, konusi u raznim bojama.
Ekipa koja napada može postići gol na troja vrata (2 mala) i jedna velika.
Gol na mala vrata vrijedi 1, a na velika 2 boda.
Pomoćni (mali) golovi imaju različite boje tako da:
1. jedna ekipa brani tri gola na svojoj polovici
2. jedna ekipa brani velika vrata + 2 mala gola iste boje od kojih je jedna na našoj, a drugi na protivničkoj polovici.
Mijenjamo broj dodira.
Mijenjamo položaj malih golova.
Group Actions - Build up, Group Actions - Finishing