052 - Presing 4
 
Presing, 4vs4 na 20x20, cilj je loptom srušiti konuse.
Presing.
20x20
4x3
4v4
Lopte, markirne majice, konusi
Igra se 4vs4 na pola igrališta.
Svaka ekipa brani 4 konusa koja se nalaze na gol aut liniji njihove polovice.
Gol vrijedi samo kada loptom pogodimo konus.
Obavezan presing po cijelom terenu.
Na početku svake akcije protivnički igrači moraju poštivati razmak od 5m.
Pobjeđuje ekipa koja realizira više “golova”
Smanjiti broj dodira.
Ograničiti prostor iz kojega se može postići gol.
Positional Attack - Exit Pressing, Positional Defense - Pressing