1. Training Session
 

 
005 - Napadaćka taktička akcija - pomoćno dodavanje
 
Golman dodaje loptu na jednog od tri igrača na centru. Kreće napadačka taktička akcija - pomoćno dodavanje
Memoriziranje napadačke taktičke akcije - pomoćno dodavanje
40x20
10
Svi igrači
Lopte
Golman dodaje loptu na desnog braniča.
Istovremeno zadnji igrač i lijevi branič mijenjaju mjesta.
Desni branič dodaje loptu zadnjem igraču, krene po liniji i naglo skrene prema lijevom braniču.
Zadnji igrač dodaje loptu lijevom braniču i širi na stranu spreman da trči zatvoriti drugu stativu.
Desni branič se pokazuje u sredini, odigra pomoćno dodavanje, zatim nastavi kretanje prema drugoj stativi.
Lijevi branič dodaje loptu na zadnjeg igrača koji se raširio i nakon toga pokriva centar.
Zadnji igrač puca po golu ili odigrava završnicu s desnim branicem.
Nakon završenog napada, sva trojica istrčavaju na liniju centra mijenjajući pri tome početna mjesta.
Golman dodaje loptu na bilo kojega od tri igrača.
Group Actions - Build up, Group Actions - Finishing


 
043 - Posjed lopte: 3/4 vs 3/4 vs 3/4
 
Posjed lopte 6/8 vs 3/4
Posjed lopte
20x20
10-12
9 ili 12
Lopte, markirne majice, konusi
Imamo 3 ekipe od po 3 ili 4 igrača.
Igra se na 1/2 igrališta.
Posjed lopte dvije boje protiv jedne.
Boja koja pogriješi ide u ševu.
Ako je potrebno (lopta ode daleko), trener ubacuje novu loptu u igru.
Lopta se može dodati samo napadačima razlicite boje
Ball Possession


 
021 - Posjed lopte: pomoćno dodavanje
 
Posjed lopte sa pomoćnim dodavanjem s igračem u krugu na centru.
Posjed lopte, pomoćno dodavanje.
40x20 ili 28x20
10-12
Svi igrači
Lopte, markirne majice, konusi
4vs4, 5vs5, 6vs6
Igra se posjed lopte na cijelom igralištu ili na 28x20.
Napadači imaju za cilj odigrati pomoćno dodavanje sa jednim od suigrača koji mora biti unutar kruga na centru igrališta.
Obrambeni igrači ne mogu ući u krug.
Napadač u krugu može biti samo 4 sekunde (pomocni trener kontrolira vrijeme boravka igrača unutar kruga).
Igra se na 2 ili 3 dodira.
1 bod ekipi koja napravi 10 uzastopnih dodavanja ili jedno pravilno pomoćno dodavanje sa suigračem u krugu na centru.
Mijenjamo često igrače.
Povratna lopta od igrača u središnjem krugu ne može ići igraču od kojega mu je došla već na trećeg suigrača!
Uvesti kazne.
Ball Possession


 
024 - 2 dodira - slobodno
 
Igra na temu: dva dodira - slobodno.
Dodavanje.
40x20
15
4 + 1 vs 4 + 1 sa rezervama
Lopte, markirne majice
U vlastitoj polovici obavezno je igrati na dva dodira.
Na protivnickoj polovici slobodna igra
Zapažanja:
Biti jednostavan ispred vlastitog gola vrlo je važno. Jedan od ciljeva presinga je da protivnik loptu drži što bliže vlastitom golu!
Ograničiti trajanje napada na protivničkoj polovici, a isto tako i trajanje izlaska iz presinga na vlastitoj.
Group Actions - Build up, Group Actions - Finishing, Positional Attack - Exit Pressing


 
054 - Tranzicije 3vs3vs3
 
3vs3vs3, 40x20, obrana protiv igrača različite boje.
Rad na tranziciji, brzoj završnici, obrambeno pokrivanje sa pomoći od kontra braniča.
40x20
12-15
9 igrača
Lopte, markirne majice.
3 vs 3 vs 3, na cijelom terenu, ali tako da igraci obrambene ekipe moraju markirati dva protivnička igrača koji nemaju njihovu boju markirne majice, npr. obrambeni igrač sa žutom majicom može igrati obranu (markirati) samo napadače sa zelenom ili crvenom markirnom majicom.
Ekipe su napravljene od jednog, dva i tri igrača, a svaki od njih ima markirnu majicu različite boje.
Ekipa koja postigne gol nastavlja napadati, a ako ne zabije postaje obrambena ekipa protiv ekipe koja je čekala na drugoj strani igrališta.
Svaka ekipa ima 3 markirne majice različitih boja.
Sve su markirne majice iste boje označene brojevima od 1 do 3 (1, 2 i 3).
Mijenjati broj dodira.
Transitions - Attack, Transitions - Defense


 
027 - 3vs2
 
Tranzicije 3vs2.
Tranzicije 3vs2.
40x20
12-15
Svi igrači
Lopte, markirne majice
Golmani pripreme lopte u blizini gola.
Krecemo sa 3vs3.
Igrač koji zadnji takne loptu u napadu izlazi iz igre.
Isti medutim može aktivirati svog suigrača koji čeka na stativi na način da ga takne.
Za to vrijeme krece protunapad 3vs2.
Obrambeni igrač krece tek kada lopta prođe liniju centra.
Transitions - Attack, Transitions - Defense


 
034 - Igra sa pivotom: protrčavanje 1
 
Igra sa pivotom: protrčavanje. Tri igrača kreću sa centra.
Igra sa pivotom.
40x20
12-15
Svi igrači
Lopte
Pocetni položaj igrača:
Igrač br.1 (onaj koji ide na protrčavanje) zauzima položaj središnjeg čovjeka napada/obrane)
Igrač br.2 (onaj koji dodaje loptu na pivota) je na položaju desnog braniča
Igrač br.3 i ostatak igrača (br.5, br.6, br.7) pozicionira se na mjesto lijevog braniča i ima loptu u posjedu
Igrač br.4 zauzima položaj pivota (kada lopta dolazi do br. 1, pivot se nudi po sredini, a zatim širi na istu stranu)
Igrac br.3 (a tako i sljedeci iz njegove kolone) dodaje loptu na igraca br. 1, pričeka da ovaj krene na kratku te izvrši “pokrivanje” pozicionirajući se na mjesto igrača br.1
Igrac br.1 dodaje igraču br.2 “u dva vermena”, fintira da ce se raširiti, a zatim ide prema igraču br.2, dobiva od njega kratku loptu koju od prve prosljedi na pivota.
Pivot, igrač br.4 prima loptu donom, ledima okrenut prema protivničkom golu, vrati ju igraču br.1 koji kreće u 1vs.G.
Igrač br.2 izvrši 5-6 dodavanja i mijenja poziciju.
Igrač br.1 nakon driblinga golmana zaustavlja se na položaju pivota.
Pivot (br.4) nakon završene akcije staje u kolonu iza igrača br.3
Napomena: Najvažnija stvar u vježbi je promjena smjera igrača br.1. Ako je ista napravljena s velikim intenzitetom i u dobro odabranom trenutku i iznad svega protiv ekipa koje markiraju 1vs1, omogućuje nam otvaranje centra protivničke obrane. Dodavanje igrača br.2 mora biti izuzetno precizno (prema igraču br.1 koji mu nakon finte prilazi). U protivnom riskiramo da lopta završi u posjedu protivničkog pivota.
Izvodimo vježbu prvo na desnu, a zatim na lijevu stranu.
Tjerati dodavče da koriste obje noge pri dodavanju.
Radi se na obje polovice igrališta.
Group Actions - Finishing


 
90 min