Date Author Title
05/11/22 Roko Kokan 3vs1 konusi posjed
31/10/22 Kenneth rakvvag Possesion square
24/10/22 Kenneth rakvvag Frispark inndirekte/ 10 meter
24/10/22 Kenneth rakvvag 3v1 og keeper. Overgang 3v3
21/10/22 Kenneth rakvvag Playing with pivot - Overlapping-avslutning
21/10/22 Kenneth rakvvag 2v2 + 2 Jokers
21/10/22 Kenneth rakvvag 3v3. (4v3) pivotspill
21/10/22 Kenneth rakvvag 4v1 m/spurt Oppvarming
20/10/22 Kenneth rakvvag Spill
20/10/22 Kenneth rakvvag Overgang 2 vs 1 + 2 vs 2