Date Author Title
28/09/23 Sasa Rekanovic Glavni dio - 1v1, 2v1 .... 4v4
28/09/23 Sasa Rekanovic Glavni dio - 2v golman
28/09/23 Sasa Rekanovic Warm up - cuvanje lopte sa dzokerom
28/09/23 Sasa Rekanovic Warm up - rad sa loptom 2
28/09/23 Sasa Rekanovic Warm up - rad sa loptom
28/09/23 Sasa Rekanovic Warm up - ganjalica
24/09/23 Sasa Rekanovic Zavrsni dio - istezanje
24/09/23 Sasa Rekanovic Glavni dio - igra na 2 gola
24/09/23 Sasa Rekanovic Glavni dio - tranzicija 2v1 + 2v2
24/09/23 Sasa Rekanovic Warm up - vodjenje lopte izmedju cunjeva + djonjenje unazad